Når man driver med homeopati og naturmedisin mot dyr er det helsen og velværet til dyret som er i fokus. Det betyr med andre ord at man har et helhetlig syn på helse som ledestjerne og det finnes som sagt et omfattende tilbud når det kommer til slike behandlinger.

Dyr er akkurat som mennesker og de kan såvisst være nedenfor iblant, og det er ingenting som er bedre enn å se at ditt eget familiemedlem får både livsgnist og helse tilbake – og det gjennom en behandling som er både skånsom og naturlig.

Litt mer om homeopati

Vi skal fortelle litt mer generelt om homeopati som behandlingsform for dyr slik at du får et større innblikk i hva det dreier seg om. Det er altså en naturmedisinsk behandling og denne er svært anvendelig og kan brukes mot både kroniske og akutte plager. De fleste lidelser kan dermed behandles, og dette gjøres ved stimulere kroppens iboende egenskaper som slik at den kan helbrede seg selv og få et styrket immunforsvar – og dette gjøres gjerne ved bruk av naturmedisin.

Behandlingen er naturligvis individuell og er spesielt tilpasset det individet det gjelder, og man tar faktisk også hensyn til ting som personlighet og karaktertrekk.

De homeopatiske naturmedsinene er svak når det kommer til det rent kjemiske og den velkjente forgiftningseffekten man får via vanlig medisin er fraværende her. Alt lages av grunnstoffer, substander fra natur- og dyreriket, metaller og planter.

Behandlingsformen kan, som vi nevnte på forsiden, kombineres med tradisjonell veterinærbehandling, og bruken av naturmedisiner vil ikke interfere med vanlige medisiner. I mange tilfeller er behandlingen et fullgodt alternativ til vanlig behandling og kan også være en relevant og kurant støttebehandling til den behandlingen som ordineres av veterinæren.

Hvis du har et dyr som har kroniske plager kan det være en fordel å prøve homeopati før man gir seg ut på en langvarig behandling som involverer sterke medisiner som for eksempel kortison.

Bruk av urtemedisin og naturlig dyrehold

Som vi alle vet er dét å bruke urter til behandling av sykdommer en kunst som er omtrent like gammel som det menneskearten selv er, og hos dyr kan mange plager kureres med en slik metode. Urtemedisinene lager naturligvis av planter og er helt milde medisiner. Man kan også med stort hell bruke urter som dette til stell og pleie hver dag.

Det er viktig at man har naturen som et utgangspunkt i slik behandling og ofte vil man som dyreeier kunne få gode råd om dyreholdet, slik at dyret får det best mulig. Her kan det dreie seg om både foring og atferd, og det er uten tvil mye å hente her.

Neste gang kjæledyret ditt plages av noe kan kanskje homeopati være verdt å prøve?