Å bruke fysioterapi i behandling av dyr, og da gjerne i kombinasjon med enten naturmedisin eller vanlig veterinærmedisin kan fungere svært godt, og man kan da yte god behandling når det gjelder det aller meste i bevegelsesapparatet til dyret.

Slik behandling kan være veldig gunstig i situasjoner hvor dyret har vært operert, og å bruke fysioterapi som rehabilitering kan være veldig effektivt og føre til heling som er både rask og sikker.

Det handler enkelt og greit om å gjenopptrette normalfunksjonen og samtidig gjøre det på en måte som sørger for at dyret ikke opplever unødvendig smerte og ubehag. Dette er målet med all fysialsk behandling av dyr, og gjøres dette på en god måte vil det forebygge både komplikasjoner og skader som følge av overbelastning. Hvis man har et dyr med kroniske plager/smerter vil ofte dette føre til spenninger i muskulaturen og feilbelastninger, og da kan denne behandlinger redusere betydelig eller fjerne ubehag og smerter. Dyret vil dermed få en tilhelingsprosess som er veldig god.

Ved å bruke ultralyd gir man samtidig mikromassasje til vevet, og dette igjen fører til en stimulering av blodsirkulasjonen. Resultatet er at man får en økt oksygentilførsel og bedret tilførsel av næring. En annen effekt er at man får en langt bedre reparerer av vev som er skader, mindre hevelser og dannelse av ødem, samt at det lindrer smerter. Muskler som er både stramme og stive slappes bedre av og dette fører til at dyret vil bruke musklene på en måte som vil være langt bedre og mer gunstig.

Elektroterapi er ogs mye brukt og har stort sett den samme effekten som ved behandling med ultralyd. I dette tilfellet vil elektroterapien virke dypere i vevet slik at også de nederste strukturene får behandling.

I tillegg benyttes det av stretching, altså tøying av muskulatur, og her snakker vi om oppløsing av spenning, økning av blodsirkulasjon og sørge for å holde muskler og vev smidige og fleksible.

Det finnes også noe som heter BioLight og dette er et spesielt lys om trenger ned i vev og som der påvirker vevet positivt.

Kost og tilskudd

Helse og kosthold henger sammen – det er det ingen tvil om – og det gjelder naturligvis også for våre dyr. Det er mange dyr som opplever bedring i plagene sine bare ved endring av kostholdet, og hos homeopater tar man jobber man med dyrets utgangspunkt i naturen og prøver å tilpasse kostholdet i henhold til dette.

Svært ofte vil et dyr bedre helsen sin ved at man gir det et kosthold som er mer naturlig og dette er egentlig naturlig i seg selv! Når et dyr er sykt kan det ofte ha et behov for spesielle næringsstoffer, og man kan faktisk få en bedret helse hvis man får fornuftige kosttilskudd.